IŠORĖS AUDITAS

Išorės auditas gali būti atliekamas:

  • įmonei siekiant patikrinti savo žaliavų tiekėjus (ypač pablogėjus jų saugos ir kokybės rodikliams);
  • įmonei siekiant atsirinkti pačius tinkamiausius tiekėjus (kainos, apmokėjimo sąlygų ir saugos bei kokybės santykis);
  • įmonei siekiant išaiškinti tikrąsias neatitikčių priežastis, siekiant apibrėžti tiklslią atsakomybę už patirtus nuostolius dėl neatitikčių (neatitikčių priežastys gali būti susijusios ir su įmonės vidaus veikla ir su išorės aplinka (tiekėjai, rangovai, subrangovai, turtas, suteiktas panaudai).

Šio audito metu konsultantas nešališkai įvertina veiksnius, kurie įtakojo neatitiktis, pateikia ataskaitas vadovybei.

 
 

 

 

 

UAB "Maisto saugos biuras"
Registracijos adresas:
Vytauto pr. 3-4, Kaunas
Adresas korespondencijai:
Digrių g. 14, LT-53257, Garliava, Kauno raj.
Mob. +370 614 14558
El. p.: msb@msb.lt